ลงทะเบียนโรงแรม (State Quarantine)

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเปลี่ยนโรงแรมสำหรับกักกันตนเองสำหรับผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็น COVID-19 (State Quarantine)

 • 1. ผู้ไม่มีอาการแต่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
 • 2. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 และไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้ง 2 กรณียังไม่ต้องไปตรวจให้กักกันตัวเอง 14 วัน แยกตัวเองจากผู้อื่นในครอบครัวและผู้ร่วมงาน
 • 1. อยู่ในห้องส่วนตัว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย
 • 2. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น
 • 3. แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
 • 4. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น ถ้าเตรียมอาหารในโรงแรมบริเวณที่มีผู้อื่นอยู่ควรให้ผู้อื่นจัดหามาให้แล้วแยกรับประทานคนเดียว
 • 5. ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกถ้าทำได้ซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส
 • 6. แยกถุงขยะของตนต่างหาก
  • หมวด 1 โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม
  • หมวด 2 บุคลากร
  • หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ
  • หมวด 4 เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  • หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน
  หมายเหตุ โรงแรมที่จะเข้าร่วมเป็น State Quarantine ต้องทำการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตามหมวดที่กำหนด
  * จำเป็น
  รายละเอียด
  แสดงรายละเอียดของแผนที่
  Latitude  *
  Longitude  *
  *** หมายเหตุ : ตำแหน่งอาจจะไม่ตรงสามารถระบุ หรือ ลากมาร์กไปยังตำแหน่งถูกต้องหรือตรวจสอบจากตำแหน่งจากกูเกิ้ลแมพแล้วนำค่าตำแหน่งมากรอก
  ชื่อโรงแรม/สถานที่  *
  จำนวนห้องพัก  *
  ที่อยู่  *
  ตำบล/แขวง  *
  อำเภอ/เขต  *
  จังหวัด  *
  รหัสไปรษณีย์  *
  โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้(รัฐบาล)  *
  ชื่อผู้ติดต่อ  *
  เบอร์โทรศัพท์  *
  E-mail
  Line
  อื่น ๆ